Aktuální informace

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
 • Pozvánka na Den otevřených dveří 27. 4. 2018
 • Připravujeme Školu v přírodě.
 • Máme za sebou Lyžařský kurz, podívejte se na video.
 • Výsledky voleb do školské rady
 • Novinka: Třídnické hodiny
 • Upozornění pro zákonné zástupce žáků základní školy: Naše škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. To znamená, že každý žák má (podle aktuálních pravidel) nárok tyto produkty zdarma: neochucené mléko 2 ks za měsíc, ovoce nebo zelenina (podle druhu závozu) 1krát za týden. Více na stránce Projekty
 • V soutěži o nejlepší školní web jsme obsadili 2. místo! Podívejte se na kompletní výsledky soutěže.
 • Spouštíme zkušební provoz elektronické žákovské knížky - Vážení rodiče, v posledním čtvrtletí letošního školního roku jsme se rozhodli uvést do provozu internetovou žákovskou knížku. Ta Vám zpřístupní nejen informace o klasifikaci a docházce Vašeho dítěte, ale budete mít možnost nahlédnout také do rozvrhu hodin a jeho případných změn, dozvíte se o plánovaných školních akcích i o domácích úkolech. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocní žáci i jejich rodiče. S touto novinkou se budeme učit pracovat a věříme, že společně s Vámi vytvoříme další efektivní nástroj ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v naší škole. Jak se přihlásit do aplikace Bakaláři
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy, kterou jsme podali 1. 8. 2016, a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v celkové výši 917 442,- Kč. Více informací
 • Připravili jsme pro vás ELEKTRONICKOU VERZI OMLUVENKY. e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. z důvodu nemoci).
 • Naše škola je zapojena do projektu Didaktika pro kyberprostor a Celé Česko čte dětem

Více informací

jidelnicek

Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková

ředitelka školy

Mgr. Jana Levíčková

zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková

vedoucí učitelka MŠ

Hana Hulešová

vedoucí školní jídelny

To Top