Aktuální informace

  • Vážení rodiče, zveme Vás na informativní schůzku určenou pro zákonné zástupce dětí mateřské školy, která se koná ve středu 1. února 2017 od 16.00 hodin ve III. třídě MŠ. Program: termíny a organizace zápisů do mateřské i základní školy, náležitosti pro odklad povinné školní docházky, povinnost předškolního vzdělávání (od 1. 9. 2017), diskuze. Těšíme se na Vaši účast! Vedení ZŠ a MŠ Mirovice
  • Vážení rodiče, potvrzení o výši zaplacené částky za pobyt dítěte v mateřské škole („školkovné“), které je nutné pro uplatnění daňové slevy, bude vydáváno od 16. 1. 2017 v kanceláři účetní školy - více informací
  • Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu 14. – 21. 1. 2017
  • Žákovský parlament a Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Mirovice pořádal BAZÁREK - PODRUHÉ 25. a 26. listopadu 2016 v prostorách ZŠ - podívejte se.
  • Vážení rodiče, v únoru jste se zúčastnili dotazníkového šetření, tzv. Mapy školy. Měli jste možnost hodnotit chod školy, akce pořádané pro děti, přístup nás učitelů k Vašim dětem apod. Tohoto šetření se zúčastnili i učitelé a samozřejmě i žáci. Výsledky si můžete přečíst v příloze - Mapa základní školy, Mapa mateřské školy. Děkujeme všem, kteří se nebáli vyjádřit svůj názor.
  • Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016
  • Připravili jsme pro vás ELEKTRONICKOU VERZI OMLUVENKY. e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. z důvodu nemoci).
  • Naše škola je zapojena do projektu „Didaktika pro kyberprostor“
  • Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětemwww.celeceskoctedetem.cz

Více informací

jidelnicek

Mgr. Jitka Šebková

ředitelka školy

Mgr. Jana Levíčková

zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková

vedoucí učitelka MŠ

Hana Hulešová

vedoucí školní jídelny

To Top