Aktuální informace

 • Lyžařský kurz 2018 – bližší informace
 • Novinka: Třídnické hodiny
 • Upozornění pro zákonné zástupce žáků základní školy: Naše škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. To znamená, že každý žák má (podle aktuálních pravidel) nárok tyto produkty zdarma: neochucené mléko 2 ks za měsíc, ovoce nebo zelenina (podle druhu závozu) 1krát za týden. Více na stránce Projekty
 • V soutěži o nejlepší školní web jsme obsadili 2. místo! Podívejte se na kompletní výsledky soutěže.
 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
 • Informace k zájezdu do Švýcarska: Platba zálohy, cestovní pas
 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, více informací Zápis do 1. třídy.
 • Spouštíme zkušební provoz elektronické žákovské knížky – Vážení rodiče, v posledním čtvrtletí letošního školního roku jsme se rozhodli uvést do provozu internetovou žákovskou knížku. Ta Vám zpřístupní nejen informace o klasifikaci a docházce Vašeho dítěte, ale budete mít možnost nahlédnout také do rozvrhu hodin a jeho případných změn, dozvíte se o plánovaných školních akcích i o domácích úkolech. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocní žáci i jejich rodiče. S touto novinkou se budeme učit pracovat a věříme, že společně s Vámi vytvoříme další efektivní nástroj ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v naší škole. Jak se přihlásit do aplikace Bakaláři
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy, kterou jsme podali 1. 8. 2016, a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v celkové výši 917 442,- Kč. Více informací
 • Připravili jsme pro vás ELEKTRONICKOU VERZI OMLUVENKY. e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. z důvodu nemoci).
 • Naše škola je zapojena do projektu Didaktika pro kyberprostor a Celé Česko čte dětem
To Top