V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která osmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. I my si uvědomujeme nutnost pravidelného čtení pro rozvoj našich dětí, proto jsme se do této kampaně přihlásili.
Pravidelné předčítání:

  • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
  • podporuje psychický rozvoj dítěte;
  • posiluje jeho sebevědomí;
  • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
  • formuje čtecí a písemné návyky;
  • učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému;
  • rozvíjí představivost;
  • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
  • trénuje paměť;
  • přináší všeobecné znalosti;
  • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
  • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
  • rozvíjí smysl pro humor;
  • je výbornou zábavou;
  • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
  • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
  • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
  • je prevencí patologických jevů;
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
To Top