Naše škola je připojena k síti eduroam

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2023. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže naší školy.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici – podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu.

Připojení k síti eduroam

Každý žák i zaměstnanec školy vlastní své přístupové údaje, kterými se přihlašuje do všech systémů školy, nově i k síti eduroam.

Pro ruční připojení k WiFi síti eduroam postupujte takto:

 • Název sítě (SSID): eduroam
 • Identita: vaše_uživatelské_jméno@zsmirovice.cz
 • Heslo: vaše_heslo
 • Jméno RADIUS serveru: radius.zsmirovice.cz
 • Protokol připojení: 802.1x
 • Zabezpečení a šifrování: WPA2-Enterprise / AES
 • Ověřování: PEAP
 • Vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • Certifikační autorita: ISRG Root X1 (Let’s Encrypt)
 • IPv4 adrese je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCPv4 formou privátní adresy
 • IPv6 adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu SLAAC a DHCPv6 formou veřejné adresy

Návody ohledně manuálního nastavení naleznete zde.

Návody ohledně automatické konfigurace pomocí aplikace naleznete zde.

Pokrytí areálu

 • Základní škola (vnitřní prostory)
 • Mateřská škola (vnitřní prostory a přilehlé venkovní okolí)
 • Školní jídelna (vnitřní prostory)

Pravidla připojení

Pravidla pro používání sítě eduroam jsou definována roamingovou politikou této sítě.

 • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých přihlašovacích údajů umožňujících mu přístup do sítě eduroam.

Zásady přijatelného užití

Uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

 • umožňují nebo se snaží získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí;
 • porušují práva duševního vlastnictví;
 • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon;
 • plýtvají kapacitou sítě;
 • ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích;
 • omezují soukromí uživatelů.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti eduroam.

V případě, že počítač šíří nežádoucí provoz, a to i bez vědomí vlastníka počítače, bude uživateli zablokován přístup do sítě. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.

To Top