Zaměstnanci MŠ

Alena Dvořáková
zástupkyně ředitelky pro MŠ,
3. třída – červená: MEDVÍĎATA
Stanislava Hrudková
asistentka, 3. třída – červená: MEDVÍĎATA
Jiřina Švecová
2. třída – modrá: KOŤATA
Adéla Hořejšová
2. třída – modrá: KOŤATA
Renata Rybáková
4. třída – zelená: ŽABIČKY
Pavlína Staňková
4. třída – zelená: ŽABIČKY
Alena Kroupová
asistentka, 4. třída – zelená: ŽABIČKY
Miroslava Kotápišová
1. třída – žlutá: KUŘÁTKA
Zdeňka Krákorová
1. třída – žlutá: KUŘÁTKA
Zuzana Jelínková
1. třída – žlutá: KUŘÁTKA
Petra Hořejšová
(provoz)
Renata Svobodová
(provoz)


Charakteristika školky

Mateřská škola se nachází v nově postavené dřevostavbě. Stavba byla realizována firmou NEMA  a k jejímu otevření došlo 1. 9. 2020.

Díky velkým oknům a barvám působí interiér velice příjemně. Celkový dojem umocňuje vybavení dětským nábytkem, jeho rozmístění, vytvoření zázemí a koutků pro děti. Výzdoba je pak z velké části tvořena výrobky dětí.

Mateřská škola stojí v okrajové části města Mirovice. Okolí MŠ je vhodné pro pěší výlety, při kterých si děti utužují své zdraví a mohou pozorovat změny v přírodě během celého školního roku. Prostor nabízí také realizaci činností týkajících se ekologické výchovy, programu zdravého životního stylu. Dobrá dostupnost centra města je pak zdrojem poznávání historie našeho města, důležitých správních budov apod.

Zahrada školy je vybavena různými hracími prvky a nabízí tak dětem příjemně strávený pobyt na čerstvém vzduchu. Velkou výhodou je také prostorná terasa podél všech tříd, kterou lze využívat k činnostem i při deštivém počasí. Výsadbou stromů se snažíme vytvořit stinná zákoutí, potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících.

Součástí MŠ je výdejna svačin a obědů, které se vozí ze školní jídelny, a prostorná jídelna, která se také využívá k různým akcím (divadla, besídky, výchovné programy) a zároveň
se využívá pro pohybové aktivity dětí.

Budova MŠ je též vybavena vlastní prádelnou.

V MŠ jsou děti rozmístěny do tříd dle věku a kapacity:

 • žlutá třída – Kuřátka
 • zelená třída – Žabičky
 • červená třída – Medvíďata
 • modrá třída – Koťata

Děti jsou přijímány od 2 let věku a zároveň mohou nově nastoupivší děti využít adaptační proces (krácení pobytu, postupné prodlužování).


e-Omluvenka MŠ

e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské škole (např. z důvodu nemoci). Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku (§34 odst. 1 školského zákona) a zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ.

  Váš e-mail (vyžadováno)

  Jméno a příjmení dítěte (vyžadováno)

  Jméno zákonného zástupce dítěte (vyžadováno)

  Vaše zpráva

  To Top