Od minulosti po současnost

Zmínky o mirovické škole pocházejí z konce 16. století. Ale je pravděpodobné, že při kostele sv. Klimenta zde existovala škola již od 13. století.  Vyučující byli zároveň i městskými písaři.

Až do tereziánských reforem probíhala výuka v jedné třídě a chodily do ní děti ze širokého okolí. Po roce 1787 byly zřízeny školy v Letech,  v Zalužanech a v Drahenicích.

Rostoucí počet obyvatelstva a povinná školní docházka způsobily, že bylo nutné školu rozšířit. Na konci 80. let 19. století měla mirovická škola pět tříd s pobočkami. Tehdy se také začalo jednat o možnosti vystavět zcela novou školní budovu. Tuto myšlenku prosazoval řídící pan učitel V. Urban. Jednání byla složitá a zdlouhavá.

Dne 12. 3. 1901 byla zahájena stavba jednopatrové školní budovy. Na sv. Václava v roce 1902 byla budova slavnostně vysvěcena.

V roce 1920 bylo rozhodnuto o zřízení měšťanské školy v Mirovicích. Budova se tudíž musela opět rozšířit. Bylo přistavěno západní křídlo.

Od té doby byla budova několikrát opravována. Největší rekonstrukce proběhla v letech 2007 – 2008.

V současné době se vyučuje v devíti třídách ZŠ. Škola je vybavena několika odbornými učebnami. Mateřská škola má tři oddělení. Zájmovou činnost zajišťuje školní družina, stravování školní jídelna.

Od 1. 1. 2003 tvoří základní a mateřská škola společnou příspěvkovou organizaci města Mirovice s oficiálním názvem Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek.

To Top