hrdinovaŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE

(Prevence rizikových projevů chování – záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, kriminální chování, sebepoškozování atd.)

Ing. Bc. Marie Hrdinová

Konzultační hodiny – pracovna v 1. patře ZŠ

  • středa 8.55 – 10.00 hod (žáci)
  • středa 14.00 – 15.00 hod (ostatní)

Další možnosti kontaktu:

  • osobně v kabinetu F a M v 1. patře
  • písemné dotazy možno vkládat do schránky důvěry v přízemí ZŠ
  • zasílat elektronicky na marie.hrdinova@zsmirovice.cz
  • telefonicky na čísle 606 792 294

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Metodické dokumenty (doporučení a pokyny), MŠMT ČR (msmt.cz) 

To Top