hrdinovaPORADENSKÁ SLUŽBA VE ŠKOLE PRO ŽÁKY A RODIČE – ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE

(Prevence rizikových projevů chování – záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, kriminální chování, sebepoškozování atd.)

Ing. Bc. Marie Hrdinová

Konzultační hodiny – pracovna v 1. patře ZŠ

čtvrtek 9:40 – 10:00 – pro žáky, 10:00 – 10:45 pro rodiče

Další možnosti kontaktu: osobně v kabinetu F a M v 1. patře,
písemné dotazy možno vkládat do schránky důvěry v přízemí ZŠ, telefonicky na čísle 606 792 294

Preventivní program školy 2017/2018

To Top