hrdinovaPORADENSKÁ SLUŽBA VE ŠKOLE PRO ŽÁKY A RODIČE – ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE

(Prevence rizikových projevů chování – záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, kriminální chování, sebepoškozování atd.)

Ing. Bc. Marie Hrdinová

Konzultační hodiny – pracovna v 1. patře ZŠ

úterý 7.00 – 8.00 a 14.00 – 15.00 hod

Další možnosti kontaktu: osobně v kabinetu F a M v 1. patře,
písemné dotazy možno vkládat do schránky důvěry v přízemí ZŠ, telefonicky na čísle 606 792 294

Preventivní program školy 2022/2023

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Metodické dokumenty (doporučení a pokyny), MŠMT ČR (msmt.cz) 

To Top