• Pedagog cíleně rozvíjí žákův potenciál a poskytuje mu podporu a podmínky pro učení; žák je zodpovědný za výsledky svého učení, uvědomuje si svůj pokrok a soustavně na něm pracuje.
  • Prostředí ve škole je přátelské, založené na vzájemné důvěře, respektu a toleranci.
  • Žáci, pedagogové a rodiče aktivně spolupracují a vzájemně si pomáhají, tvoří společnou komunitu.
  • Škola je vybavena moderní technikou, její zařízení podporuje zdravý vývoj žáků.
To Top