Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Organizace a průběh zápisu

Zápis je složen z formální části a neformální části. Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Formulář ke stažení

Neformální část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. V průběhu této části proběhne rozhovor mezi paní učitelkou a dítětem ve třídě, v dalších učebnách bude připravena „Pohádková cesta“. Děti budou plnit různé úkoly.

Kritéria pro přijímání žáků

Nejsou stanovena. Lze přijmout počet žáků do stanovené kapacity školy uvedené v rejstříku škol na stránkách MŠMT.

Odklad školní docházky

Není-li dítě přiměřeně  tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Formulář ke stažení

Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vhodné je tyto dokumenty doložit již při zápisu.

Mgr. Jitka Šebková, ředitelka školy

To Top