e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. z důvodu nemoci). Podle § 50 školského zákona je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

e-Omluvenka však nenahrazuje písemnou omluvenku žáka v žákovské knížce, kterou žák předkládá do dvou pracovních dnů po návratu do školy (Školní řád ZŠ Mirovice – čl. II., odst. A, bod 12).

 

    Váš e-mail (vyžadováno)

    Jméno a příjmení žáka, třída (vyžadováno)

    Jméno zákonného zástupce žáka (vyžadováno)

    Vaše zpráva

    To Top