zsmirovice

 

Úplnost a velikost školy

Základní škola je plně organizovaná s jednou třídou v každém ročníku. Jsme škola středně velká (aktuální počet žáků je 177). Budova stojí v širším centru obce v klidové zóně. Naše škola je spádová a společný školský obvod je tvořen územními obvody těchto obcí: Mirovice, Horosedly, Lety, Minice, Mišovice, Myslín, Nerestce.

Součástí ZŠ jsou dvě oddělení školní družiny (využívají oddělený pavilon v areálu školy a běžnou třídu ZŠ) a školní jídelna (zajišťuje celodenní pitný režim, obědy, 2krát týdně také svačiny – ty si mohou žáci koupit ve školním bufetu).

 

Vybavení školy

Každá třída má svoji učebnu, při výuce odborných předmětů lze využít odborné učebny:

  • učebna fyziky a chemie
  • učebna hudební výchovy
  • PC učebna
  • tělocvična
  • žákovská kuchyňka

Čtyři třídy jsou vybaveny interaktivním projektorem.

K výuce tělesné výchovy využíváme tělocvičnu, školní hřiště a sokolovnu v kulturním domě. V rámci pracovních činností se žáci starají o školní pozemek.

Žáci i učitelé mohou využívat služeb školní knihovny.

Hygienické vybavení školy je standardní.

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami i didaktickou technikou. Nákup nového vybavení probíhá postupně.

 

Mapa základní školy

Vážení rodiče, v únoru 2016 jste se zúčastnili dotazníkového šetření, tzv. Mapy školy. Měli jste možnost hodnotit chod školy, akce pořádané pro děti, přístup nás učitelů k Vašim dětem apod. Tohoto šetření se zúčastnili i učitelé a samozřejmě i žáci. Výsledky si můžete přečíst v příloze – Mapa základní školy. Děkujeme všem, kteří se nebáli vyjádřit svůj názor.

 

Zápis do 1. třídy

Informace o zápisu dítěte do 1. ročníku

To Top