zsmirovice


Charakteristika školy

Jsme plně organizovaná, středně velká základní škola se svou vizí. Máme jednu třídu v každém ročníku. Budova stojí v širším centru obce v klidové zóně. Naše škola je spádová. Společný školský obvod je tvořen územními obvody těchto obcí: Mirovice, Horosedly, Lety, Minice, Mišovice, Myslín, Nerestce.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Snažíme se vytvářet pro všechny naše děti co nejvhodnější podmínky pro výuku.

Součástí ZŠ je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Máme dvě oddělení školní družiny. Školní jídelna zajišťuje celodenní pitný režim, obědy, 2krát týdně také svačiny – ty si mohou žáci koupit ve školním bufetu.


Vybavení školy

Každá třída má svoji učebnu, při výuce odborných předmětů lze využít odborné učebny:

  • učebna přírodních věd
  • PC učebna
  • tělocvična
  • žákovská kuchyňka

Čtyři třídy jsou vybaveny interaktivním projektorem.

K výuce tělesné výchovy využíváme tělocvičnu, školní hřiště a sokolovnu v kulturním domě. V rámci pracovních činností se žáci starají o školní pozemek.

Žáci i učitelé mohou využívat služeb školní knihovny.

Hygienické vybavení školy je standardní.

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami i didaktickou technikou. Nákup nového vybavení probíhá postupně.


Mapa základní školy

Vážení rodiče, v únoru 2016 jste se zúčastnili dotazníkového šetření, tzv. Mapy školy. Měli jste možnost hodnotit chod školy, akce pořádané pro děti, přístup nás učitelů k Vašim dětem apod read reviewclick over herefind out this here. Tohoto šetření se zúčastnili i učitelé a samozřejmě i žáci. Výsledky si můžete přečíst v příloze – Mapa základní školy. Děkujeme všem, kteří se nebáli vyjádřit svůj názor.


Zápis do 1. třídy

Informace o zápisu dítěte do 1. ročníku

To Top