Vážení rodiče,

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se koná PREZENČNĚ v jídelně mateřské školy Mirovice (vstupujte prosím hlavním vchodem) ve čtvrtek 2. května a v pátek 3. května 2024 od 13.00 do 16.30 hodin.

 • vyplněnou žádost o přijetí
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

K zápisu všech dětí je nutná rezervace termínu, která se provádí online.

Školský zákon, § 34, odst. 1: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Maximální počet přijatých dětí je 25.

V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu, budou děti přijímány v tomto pořadí:

 1. s místem trvalého pobytu ve školském obvodu města Mirovice⃰ k plnění povinného předškolního vzdělávání (5leté);
 2. s místem trvalého pobytu ve školském obvodu města Mirovice od 3 let věku (v případě naplnění kapacity rozhodne losování);
 3. z jiných školských obvodů od 3 let věku (starší má přednost před mladším);
 4. děti mladší 3 let (dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Mirovice má přednost, starší má přednost před mladším).

⃰společný školský obvod ZŠ a MŠ Mirovice je tvořen územními obvody obcí Mirovice, Horosedly, Minice, Myslín, Nerestce, Mišovice, Lety

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je písemný lékařský doklad o jeho zdravotním stavu (evidenční list k vyzvednutí v MŠ v době konání zápisu).

POSTUP REGISTRACE:

 1. Vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE – kliknutím ZDE
 2. Vyplnění žádosti v elektronické podobě včetně rezervace termínu a její potvrzení.
 3. Po registraci žádosti budou na rodičem uvedenou e-mailovou adresu zaslány podrobnosti ohledně zápisu.
 4. Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte s dítětem do mateřské školy k zápisu.
 5. V termínu stanoveném zákonem rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte a zveřejní seznam s kódem účastníka řízení na webových stránkách školy.
 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí dostává zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou.
 7. Pokud NEMÁTE MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY, použijte prosím Žádost o přijetí. Tu je také možno vyplnit při zápisu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 731 494 395 nebo 731 494 397.

Mgr. Jitka Šebková

To Top