Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy, kterou jsme podali 1. 8. 2016, a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v celkové výši 917 442,- Kč.

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

Mateřská škola

  • Školní asistent – personální podpora MŠ (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)
  • DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – čtenářská a matematická pregramotnost
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Základní škola

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ (podpora dětí ohrožených školním neúspěchem)
  • DVPP – čtenářská a matematická gramotnost
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Předpokládaná doba trvání projektu je 24 měsíců (1. 2. 2017 – 31. 1. 2019). Cílem je maximální podpora našich dětí v mateřské škole a žáků v základní škole.

Jitka Šebková, ředitelka ZŠ a MŠ Mirovice

To Top