Aktualizace 29. 12. 2020:

Provoz od pondělí 4. 1. 2021

Mateřská škola

 • běžný provoz za dodržování předepsaných pravidel

Základní škola

Prezenční výuka (denní docházka do školy):         

 • žáci 1. a 2. ročníku (výuka dle běžného rozvrhu s vyloučením sportovních činností a zpěvu)
 • začátek výuky: 8:00 hodin
 • provoz školní družiny v režimu homogenních skupin ráno i odpoledne
 • stravování ve školní jídelně zajištěno
 • zrušen je dopolední pitný režim i prodej svačin ve školním bufetu
 • do vzdělávacích aktivit bude pravidelně zařazován pobyt venku (nutnost vhodné obuvi a teplého nepromokavého oblečení)
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (prosíme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek i sáčků na jejich ukládání).

Distanční výuka (výuka na dálku, tzn. online + offline výuka):    

 • povinná pro žáky 3. – 9. ročníku
 • online hodiny podle rozvrhu, samostudium a plnění úkolů dle zadání vyučujících
 • oběd je možné odebrat v čase 11:15 – 11:30 do jídlonosiče ve školní jídelně, nutné přihlásit se předem u vedoucí školní jídelny

Případné dotazy je možno pokládat telefonicky (731 494 395), nebo na e-mailovou adresu zsmirovice@zsmirovice.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci, prosíme všechny žáky i rodiče o trpělivost a zodpovědnost. Pokud máte problém, dotaz, nejasnost…kontaktujte konkrétního vyučujícího. Situace je velmi náročná pro nás všechny, snažme se prosím tuto těžkou dobu ustát s rozvahou a se ctí.

Jitka Šebková


Aktualizace 15. 12. 2020:

MŠMT vyhlásilo dny 21. a 22. 12. jako dny boje proti covidu. Výuka se tedy nekoná (ani distančně), vánoční prázdniny se prodlouží. V novém roce by vyučování mělo začít 4. ledna, sledujte prosím aktuální informace.


Aktualizace 24. 11. 2020:

Provoz základní školy od pondělí 30. 11.

Prezenční výuka (denní docházka do školy):           

 • žáci I. stupně (1. – 5. ročník) + 9. ročník

Rotační výuka (střídání celých tříd ve škole po týdnech):  

 • 30. 11. – 4. 12. ve škole 8. ročník, 6. + 7. ročník povinná distanční výuka;
 • 7. 12. – 11. 12. ve škole 6. + 7. ročník, 8. ročník povinná distanční výuka; atd.
 • Rozvrhy hodin a další informace

Školní družina:

 • ranní i odpolední pro žáky I. stupně (třídy se nespojují)

Stravování:

 • ve školní jídelně dle harmonogramu (nedochází k prolínání žáků z různých tříd)
 • žáci (běžně přihlášení ke stravování) jsou při prezenční výuce na oběd přihlášeni automaticky – případné odhlášení řešte obvyklým způsobem
 • zrušen je dopolední pitný režim i prodej svačin ve školním bufetu
 • v době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd (výdej: okénko u vstupu do kuchyně, 11:15 – 11:30 hodin)

Začátek výuky: 8:00 hodin

 • žáci se před zahájením výuky shromažďují ve skupinách podle tříd ve vyznačených sektorech (3., 5., 9. třída u hlavního vchodu, 4., 6., 7., 8. třída u vchodu ze školního dvora)

Změny ve výuce:

 • třídy se nespojují
 • zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány (předměty Hv a Tv jsou v rozvrhu zachovány)
 • do vzdělávacích aktivit bude pravidelně zařazován pobyt venku (nutnost vhodné obuvi a teplého nepromokavého oblečení)

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (prosíme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek i sáčků na jejich ukládání).

Případné dotazy budou zodpovězeny na online schůzce ve středu 25. 11.

 • pro rodiče žáků 3. – 5. třídy od 16:30 hodin
 • pro rodiče žáků II. stupně od 17:30 hodin
 • přihlášení: MS Teams – tým ZŠ a MŠ Mirovice – oddíl Obecné
 • dotazy je možno pokládat předem na e-mailovou adresu zsmirovice@zsmirovice.cz

Děkujeme Vám za spolupráci, těšíme se na online setkání a hlavně na naše žáky!


Aktualizace 12. 11. 2020:

Provoz základní školy od středy 18. 11.:

 • žáci 1. a 2. třídy nastupují do školy k prezenční výuce
 • školní družina bude v provozu ráno i odpoledne (oddělené skupiny)
 • obědy ve školní jídelně budou zajištěny
 • žáci i zaměstnanci školy musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žádáme rodiče, aby své děti rouškami vybavili – nejlépe 2 ks + sáčky na ukládání)
 • zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány
 • do vzdělávacích aktivit bude pravidelně zařazen pobyt dětí venku (nutností je vhodná obuv a oblečení)
 • případné dotazy pokládejte telefonicky (731 494 395) nebo na e-mailovou adresu zsmirovice@zsmirovice.cz

Aktualizace 6. 11. 2020:

Mateřská škola a školní jídelna jsou od pondělí 9. 11. opět v provozu.


Aktualizace 30. 10. 2020:

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ a ŠJ

Rada města Mirovice na základě návrhu ředitelky Základní školy a mateřské školy Mirovice, v souvislosti s doporučením Krizového štábu města Mirovice a s ohledem na vzniklou situaci s výskytem onemocnění COVID-19 UZAVÍRÁ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY od pondělí 2. 11. do pátku 6. 11. 2020.

Distanční výuka je pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání povinná, materiály zašleme rodičům na e-mailové adresy, popř. budou k vyzvednutí u hlavního vchodu do MŠ. Odevzdání prací proběhne e-mailem, popř. osobním předáním po znovuotevření MŠ.

Z důvodu uzavření kuchyně není možné odebírat obědy (platí pro děti, žáky, zaměstnance i cizí strávníky).

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 23. 10. 2020:

Jak mohu pomoci já?


Aktualizace 14. 10. 2020: 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


Aktualizace 13. 10. 2020: 

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 13. 10. končí střídavá výuka pro II. stupeň, od středy 14. 10. přecházejí všechny třídy na povinnou distanční výuku – osobní přítomnost žáků v ZŠ je zakázána. Materiály a domácí úkoly budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři, popř. po domluvě s vyučujícími jinou formou. Online výuka (aplikace MS Teamsnávod k použití) se uskuteční podle přiložených rozvrhů. Obědy pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, jsou odhlášeny, ale je možné si je přihlásit a odebrat za dotovanou cenu u dveří školní kuchyně (vchod od školního pozemku) denně v čase 11.15 – 11.30 hodin.

Tento režim by měl trvat do pátku 23. 10. V týdnu 26. – 30. října nebude probíhat žádná výuka, jsou pětidenní covidové prázdniny. Při zlepšení epidemiologické situace by se škola měla pro žáky otevřít v pondělí 2. listopadu.

Provoz mateřské školy se nemění.

Online výuka:


Aktualizace 9. 10. 2020: 

Milí žáci, vážení rodiče,

z důvodu krizových opatření vlády zavádíme v následujících dvou týdnech střídavou výuku pro II. stupeň ZŠ (harmonogram níže). Ze stejných důvodů jsou do odvolání zrušeny všechny zájmové kroužky. Režim pro mateřskou školu a I. stupeň ZŠ se nemění.

Ve dnech 26. a 27. října je zakázána osobní přítomnost žáků v základních školách – jsou to dny volna, ve kterých nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci!


Aktualizace 9. 9. 2020: 

Vážení žáci, rodiče a zaměstnanci školy,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 10. 9. 2020 máme povinnost nosit roušku ve všech společných prostorách základní školy (především chodby a záchody). V mateřské škole mají výjimku z této povinnosti pouze děti a zaměstnanci.

Prosím, zajistěte si dostatek roušek, ve škole máme k dispozici jen velmi omezený počet.

Rodiče, vybavte prosím své děti rouškou a sáčkem na její odložení (nejlépe 2 ks).

Vstup do budovy školy je od 10. 9. 2020 povolen pouze v roušce!

Mimořádné opatření je v platnosti do odvolání, více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Novým mimořádným opatřením je zavedena povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky na 2. stupni ZŠ ve všech vnitřních prostorách školy včetně učeben (vyjma vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – např. zpěv, tělocvik).

To Top