Provoz školy od pondělí 24. 5. 2021

Mateřská škola – otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Nově je zrušen zákaz zpěvu.

Základní škola

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací
 • homogenita tříd a skupin není povinná
 • testování – 1x týdně (v pondělí, popř. první den přítomnosti)
 • výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu (i odpolední vyučování)
 • žáci musí používat jako ochranný prostředek k ochraně úst a nosu roušku
 • sportovní činnosti konané venku jsou povoleny

Školní družina – nemění se: provoz družiny (i ranní) v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních skupin

Školní kuchyně – běžný provoz, v případě nepřítomnosti se odhlašujte dle platných pravidel

Těšíme se na všechny děti, žáky a také na „normální režim“!

Vedení školy


Provoz školy od pondělí 17. 5. 2021

Mateřská škola – beze změn. Otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Děti nemusí nosit ochrannou roušku.

Základní škola

 • žáci I. stupně ve škole bez rotací (tzn. ve škole jsou všechny třídy); testování – 1x týdně (v pondělí, popř. první den přítomnosti)
 • žáci II. stupně ve škole rotačně (tzn. ve škole 8. + 9. třída, 6. + 7. třída distanční výuka); testování – 2x týdně (pondělí a čtvrtek, popř. první den přítomnosti ve škole)
 • výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu (i odpolední vyučování)
 • žáci musí používat jako ochranný prostředek k ochraně úst a nosu roušku
 • sportovní činnosti konané venku jsou povoleny

Školní družina – provoz družiny (i ranní) v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních skupin

Školní kuchyně – strava pro děti z MŠ a obědy pro žáky ZŠ jsou zajištěny, v případě nepřítomnosti se odhlašujte dle platných pravidel

Děkujeme všem za respektování pokynů.

Vedení školy


Provoz školy od pondělí 10. 5. 2021

Mateřská škola – otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Děti nemusí nosit ochrannou roušku.

Základní škola

 • Rotační výuka pro žáky I. i II. stupně – podle běžného rozvrhu (včetně odpoledního vyučování)
 • lichý týden (od 10. 5.) – ve škole 1., 2., 5., 6., 7. třída
 • sudý týden (od 17. 5.) – ve škole 3., 4., 8., 9. třída
 • žáci I. stupně se testují jednou týdně – v pondělí
 • žáci II. stupně se testují dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek
 • žáci musí používat jako ochranný prostředek k ochraně úst a nosu roušku
 • sportovní činnosti konané venku jsou povoleny

Školní družina – provoz družiny (i ranní) v homogenních skupinách

Školní kuchyně – strava pro děti z MŠ a obědy pro žáky ZŠ jsou zajištěny, v případě nepřítomnosti odhlašujte obědy dle platných pravidel

Děkujeme všem za respektování pokynů.

Vedení školy


Testování od 26. 4.

Pro další testování obdrží naše škola testy Singclean. Postup je trochu odlišný, zhlédněte proto video:


Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání


Provoz školy od pondělí 12. 4. 2021

1. fáze rozvolnění umožňuje osobní přítomnost:

 • v dětem, které mají předškolní vzdělávání povinné (nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu)
 • v žákům I. stupně rotačně (žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku):
 • lichý týden (od 12. 4.) – ve škole 1., 2., 5. třída
 • sudý týden (od 19. 4.) – ve škole 3., 4. třída
 • v žákům II. stupně na skupinových konzultacích (max. 6 žáků ohrožených školním neúspěchem, popř. konzultace pro žáky 9. třídy při přípravě na přijímací zkoušky)
 • v ŠD provoz družiny (i ranní) v homogenních skupinách

Obědy jsou pro přihlášené děti zajištěny ve školní jídelně, v případě nepřítomnosti odhlašujte obědy dle platných pravidel.

Testování žáků a zaměstnanců je povinné

Případné dotazy zodpovíme telefonicky (731 494 395).

vedení školy


Provoz školy od pondělí 1. 3. 2021

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 je provoz mateřské školy, základní školy a školní družiny omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků.

Distanční výuka je povinná

 • pro děti z MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné (v posledním roce před nástupem do školy) – materiály rozesílají paní učitelky rodičům e-mailem
 • pro všechny žáky ZŠ; prvňáci a druháci mají od 1. 3. online výuku podle daných rozvrhů, plní také úkoly podle zadání vyučujících (Bakaláři).

Více informací + rozvrhy pro online výuku 1. a 2. třídy


Aktualizace 1. 2. 2021:

Podle pokynů MŠMT bude provoz školy probíhat až do 14. 2. v nezměněném režimu. To tedy znamená, že v týdnu po prázdninách (8. – 12. února) přijdou do školy pouze žáci 1. a 2. třídy, pro ostatní ročníky pokračuje povinná distanční výuka.


Aktualizace 26. 1. 2021:

UKONČENÍ POLOLETÍ, VYSVĚDČENÍ, PRÁZDNINY

Výpis z vysvědčení dostanou ve čtvrtek 28. 1. pouze žáci 1. a 2. třídy. Starším žákům výpisy předáme až po jejich návratu do školy. Po skončení online výuky zpřístupníme 28. ledna v systému Bakaláři obsah vysvědčení (webová aplikace – klasifikace – pololetní klasifikace).

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny, na které od 1. února navazují týdenní prázdniny jarní. Pokud se režim vzdělávání od 8. 2. změní, zveřejníme informace na webových stránkách.


Aktualizace 15. 1. 2021:

Tříkrálová sbírka

Moc nás mrzí, že se letos nemůžeme zapojit do koledování. Přispíváme tedy do online sbírky. Přidáte se?

Aktuální informace o situaci Tříkrálové sbírky 2021 jsou uvedeny níže uvedených odkazech:

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace/

https://www.dchcb.cz/trikralova-sbirka/

Kasička na peněžní dary čeká na Vaše příspěvky také ve Vinotéce u Jarušky.


Aktualizace 10. 1. 2021:

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí


Aktualizace 29.12.2020:

Provoz od pondělí 4. 1. 2021

Mateřská škola

 • běžný provoz za dodržování předepsaných pravidel

Základní škola

Prezenční výuka (denní docházka do školy):         

 • žáci 1. a 2. ročníku (výuka dle běžného rozvrhu s vyloučením sportovních činností a zpěvu)
 • začátek výuky: 8:00 hodin
 • provoz školní družiny v režimu homogenních skupin ráno i odpoledne
 • stravování ve školní jídelně zajištěno
 • zrušen je dopolední pitný režim i prodej svačin ve školním bufetu
 • do vzdělávacích aktivit bude pravidelně zařazován pobyt venku (nutnost vhodné obuvi a teplého nepromokavého oblečení)
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (prosíme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek i sáčků na jejich ukládání).

Distanční výuka (výuka na dálku, tzn. online + offline výuka):    

 • povinná pro žáky 3. – 9. ročníku
 • online hodiny podle rozvrhu, samostudium a plnění úkolů dle zadání vyučujících
 • oběd je možné odebrat v čase 11:15 – 11:30 do jídlonosiče ve školní jídelně, nutné přihlásit se předem u vedoucí školní jídelny

Případné dotazy je možno pokládat telefonicky (731 494 395), nebo na e-mailovou adresu zsmirovice@zsmirovice.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci, prosíme všechny žáky i rodiče o trpělivost a zodpovědnost. Pokud máte problém, dotaz, nejasnost…kontaktujte konkrétního vyučujícího. Situace je velmi náročná pro nás všechny, snažme se prosím tuto těžkou dobu ustát s rozvahou a se ctí.

Jitka Šebková


Aktualizace 15. 12. 2020:

MŠMT vyhlásilo dny 21. a 22. 12. jako dny boje proti covidu. Výuka se tedy nekoná (ani distančně), vánoční prázdniny se prodlouží. V novém roce by vyučování mělo začít 4. ledna, sledujte prosím aktuální informace.


Aktualizace 24. 11. 2020:

Provoz základní školy od pondělí 30. 11.

Prezenční výuka (denní docházka do školy):           

 • žáci I. stupně (1. – 5. ročník) + 9. ročník

Rotační výuka (střídání celých tříd ve škole po týdnech):  

 • 30. 11. – 4. 12. ve škole 8. ročník, 6. + 7. ročník povinná distanční výuka;
 • 7. 12. – 11. 12. ve škole 6. + 7. ročník, 8. ročník povinná distanční výuka; atd.
 • Rozvrhy hodin a další informace

Školní družina:

 • ranní i odpolední pro žáky I. stupně (třídy se nespojují)

Stravování:

 • ve školní jídelně dle harmonogramu (nedochází k prolínání žáků z různých tříd)
 • žáci (běžně přihlášení ke stravování) jsou při prezenční výuce na oběd přihlášeni automaticky – případné odhlášení řešte obvyklým způsobem
 • zrušen je dopolední pitný režim i prodej svačin ve školním bufetu
 • v době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd (výdej: okénko u vstupu do kuchyně, 11:15 – 11:30 hodin)

Začátek výuky: 8:00 hodin

 • žáci se před zahájením výuky shromažďují ve skupinách podle tříd ve vyznačených sektorech (3., 5., 9. třída u hlavního vchodu, 4., 6., 7., 8. třída u vchodu ze školního dvora)

Změny ve výuce:

 • třídy se nespojují
 • zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány (předměty Hv a Tv jsou v rozvrhu zachovány)
 • do vzdělávacích aktivit bude pravidelně zařazován pobyt venku (nutnost vhodné obuvi a teplého nepromokavého oblečení)

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (prosíme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek i sáčků na jejich ukládání).

Případné dotazy budou zodpovězeny na online schůzce ve středu 25. 11.

 • pro rodiče žáků 3. – 5. třídy od 16:30 hodin
 • pro rodiče žáků II. stupně od 17:30 hodin
 • přihlášení: MS Teams – tým ZŠ a MŠ Mirovice – oddíl Obecné
 • dotazy je možno pokládat předem na e-mailovou adresu zsmirovice@zsmirovice.cz

Děkujeme Vám za spolupráci, těšíme se na online setkání a hlavně na naše žáky!


Aktualizace 12. 11. 2020:

Provoz základní školy od středy 18. 11.:

 • žáci 1. a 2. třídy nastupují do školy k prezenční výuce
 • školní družina bude v provozu ráno i odpoledne (oddělené skupiny)
 • obědy ve školní jídelně budou zajištěny
 • žáci i zaměstnanci školy musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žádáme rodiče, aby své děti rouškami vybavili – nejlépe 2 ks + sáčky na ukládání)
 • zpěv a sportovní činnosti jsou zakázány
 • do vzdělávacích aktivit bude pravidelně zařazen pobyt dětí venku (nutností je vhodná obuv a oblečení)
 • případné dotazy pokládejte telefonicky (731 494 395) nebo na e-mailovou adresu zsmirovice@zsmirovice.cz

Aktualizace 6. 11. 2020:

Mateřská škola a školní jídelna jsou od pondělí 9. 11. opět v provozu.


Aktualizace 30. 10. 2020:

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ a ŠJ

Rada města Mirovice na základě návrhu ředitelky Základní školy a mateřské školy Mirovice, v souvislosti s doporučením Krizového štábu města Mirovice a s ohledem na vzniklou situaci s výskytem onemocnění COVID-19 UZAVÍRÁ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY od pondělí 2. 11. do pátku 6. 11. 2020.

Distanční výuka je pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání povinná, materiály zašleme rodičům na e-mailové adresy, popř. budou k vyzvednutí u hlavního vchodu do MŠ. Odevzdání prací proběhne e-mailem, popř. osobním předáním po znovuotevření MŠ.

Z důvodu uzavření kuchyně není možné odebírat obědy (platí pro děti, žáky, zaměstnance i cizí strávníky).

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace 23. 10. 2020:

Jak mohu pomoci já?


Aktualizace 14. 10. 2020: 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


Aktualizace 13. 10. 2020: 

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 13. 10. končí střídavá výuka pro II. stupeň, od středy 14. 10. přecházejí všechny třídy na povinnou distanční výuku – osobní přítomnost žáků v ZŠ je zakázána. Materiály a domácí úkoly budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři, popř. po domluvě s vyučujícími jinou formou. Online výuka (aplikace MS Teamsnávod k použití) se uskuteční podle přiložených rozvrhů. Obědy pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, jsou odhlášeny, ale je možné si je přihlásit a odebrat za dotovanou cenu u dveří školní kuchyně (vchod od školního pozemku) denně v čase 11.15 – 11.30 hodin.

Tento režim by měl trvat do pátku 23. 10. V týdnu 26. – 30. října nebude probíhat žádná výuka, jsou pětidenní covidové prázdniny. Při zlepšení epidemiologické situace by se škola měla pro žáky otevřít v pondělí 2. listopadu.

Provoz mateřské školy se nemění.

Online výuka:


Aktualizace 9. 10. 2020: 

Milí žáci, vážení rodiče,

z důvodu krizových opatření vlády zavádíme v následujících dvou týdnech střídavou výuku pro II. stupeň ZŠ (harmonogram níže). Ze stejných důvodů jsou do odvolání zrušeny všechny zájmové kroužky. Režim pro mateřskou školu a I. stupeň ZŠ se nemění.

Ve dnech 26. a 27. října je zakázána osobní přítomnost žáků v základních školách – jsou to dny volna, ve kterých nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci!


Aktualizace 9. 9. 2020: 

Vážení žáci, rodiče a zaměstnanci školy,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 10. 9. 2020 máme povinnost nosit roušku ve všech společných prostorách základní školy (především chodby a záchody). V mateřské škole mají výjimku z této povinnosti pouze děti a zaměstnanci.

Prosím, zajistěte si dostatek roušek, ve škole máme k dispozici jen velmi omezený počet.

Rodiče, vybavte prosím své děti rouškou a sáčkem na její odložení (nejlépe 2 ks).

Vstup do budovy školy je od 10. 9. 2020 povolen pouze v roušce!

Mimořádné opatření je v platnosti do odvolání, více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Novým mimořádným opatřením je zavedena povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky na 2. stupni ZŠ ve všech vnitřních prostorách školy včetně učeben (vyjma vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – např. zpěv, tělocvik).

To Top