Nepřehlédněte

Vážení žáci, rodiče a zaměstnanci školy,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 10. 9. 2020 máme povinnost nosit roušku ve všech společných prostorách základní školy (především chodby a záchody). V mateřské škole mají výjimku z této povinnosti pouze děti a zaměstnanci.

Prosím, zajistěte si dostatek roušek, ve škole máme k dispozici jen velmi omezený počet.

Rodiče, vybavte prosím své děti rouškou a sáčkem na její odložení (nejlépe 2 ks). 

Vstup do budovy školy je od 10. 9. 2020 povolen pouze v roušce!

Mimořádné opatření je v platnosti do odvolání, více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Aktualizace: Novým mimořádným opatřením je zavedena povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky na 2. stupni ZŠ ve všech vnitřních prostorách školy včetně učeben (vyjma vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – např. zpěv, tělocvik).
To Top