Nepřehlédněte


Doučování

Vážení rodiče,

do konce kalendářního roku budeme poskytovat všem zájemcům z řad našich žáků bezplatné hodiny doučování, jejichž hlavním smyslem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v loňském a předloňském školním roce. Řídíme se Národním plánem doučování, který připravilo MŠMT. V naší škole se jedná o skupinové či individuální doučování zaměřené na stěžejní předměty: český jazyk, matematika a anglický jazyk. V případě potřeby lze iniciovat doučování i v jiných předmětech. Na doučování se žáci hlásí třídnímu učiteli – přihláškou v žákovské knížce.

Nabídka pro jednotlivé ročníky:

Děkujeme za spolupráci a věříme, že nabídku využijete.    

Vedení školy


Milí žáci, vážení rodiče a hosté, kolegyně, kolegové a všichni zaměstnanci školy,

po uplynulých prázdninových měsících k nám vtrhlo září. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř zpívají: „Září, září – na léto jde stáří.“  Letošní počasí tomu odpovídá, ale my, školou povinní, jsme jistě odpočatí a plni energie, stojíme s očekáváním na začátku zbrusu nového školního roku 2021/2022.  Všechny Vás v něm srdečně vítám!

Co se v naší škole přes prázdniny změnilo? Při příchodu jste si jistě všimli nově vymalované vstupní haly, nechali jsme vymalovat také několik tříd, ve kterých jsme obnovili nábytek. Škola je uklizena a připravena na svoji činnost. Znovu děkuji všem, kteří se na prázdninových pracích podíleli.

Nejnovější vybavení mají naši nejmladší, žáci první třídy. Prvňáčci, ať se vám u nás ve škole líbí, ať zažíváte hodně radosti z objevování nového, ať se u vás ve třídě zabydlí radost, smích a kamarádství. Deváťáci, pro Vás je letošní rok posledním v naší škole. Přeji Vám, ať šťastně doputujete ke křižovatce, na které se Vaše cesty rozdělí výběrem budoucího profesního zaměření.

V minulých letech jsem školní rok přirovnávala k plavbě lodí, k letu airbusem, k jízdě kouzelným vlakem… Letos se vzdáme všech dopravních prostředků. Pojďme spolu do zahrady. Každá škola je přece zahrada, která nabízí nespočet vůní a chutí, která láká svými rozličnými sladkými plody. Předcházet však musí usilovná a pilná práce. Přeji všem žákům bez ohledu na věk a třídu, aby okusili šťavnaté a zasloužené plody, aby do naší zahrady chodili rádi a s chutí pracovali. Učitelům přeji, aby jejich práce byla tou nejlepší prací na světě.

Právě tedy vstupujeme do zahrady číslo 2021/2022. Budeme se starat o 4 oddělení v mateřské škole, o devět tříd ve škole základní, o dvě oddělení školní družiny. Každému zahradníkovi vyhládne, proto je připravena i školní kuchyně s jídelnou.

Jsem moc ráda, že se dnes setkáváme osobně, i když dodržujeme jistá protiepidemická opatření, která nás do určité míry omezují. Děkuji Vám za trpělivost, ohleduplnost k druhým i ochotu vzdát se osobního komfortu a čelit kapce nepohodlí. Pevně věřím, že prezenční výuka nám v zahradě 2021/2022 vydrží. Hodně zdraví a štěstí v novém školním roce!

Jitka Šebková


Upozornění na změnu ceny stravného od 1. 9. 2021

Upozornění na změnu ceny poplatku za vzdělávání ve ŠD od 1. 9. 2021

Výsledky řízení o přijetí k základnímu vzdělávání



Návody


Ostatní


Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková
ředitelka školy
Mgr. Jana Levíčková
zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková
vedoucí učitelka MŠ
Hana Hulešová
vedoucí školní jídelny
To Top