Nepřehlédněte


Vážení rodiče,

na naší škole se vyskytl případ onemocnění covid-19.

Z tohoto důvodu dojde podle pokynů KHS Písek k těmto opatřením:

 • všichni žáci 1. třídy budou do 26. 11. v karanténě
 • celá mateřská škola bude uzavřena rovněž do 26. 11. včetně

Distanční výuka bude pro žáky 1. třídy probíhat podle pokynů třídní učitelky, rodiče budou informováni přes systém Komens v Bakalářích, v aplikaci MS Teams bude probíhat online výuka denně cca od 9:00 do 11:00 hodin.

Rodičům dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání („Žabičky – předškoláci“), pošle třídní učitelka úkoly prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme za pochopení. Hodně zdraví a trpělivosti nám všem!

Vedení školy

Podmínky karantény (podle KHS):

 • Zákonní zástupci dítěte kontaktují registrujícího dětského lékaře a informují ho o nástupu do karantény.
 • Děti, žáci, studenti, spolupracovníci podstoupí 5. – 7. den (možné i později) od kontaktu s pozitivní osobou kontrolní PCR test.
 • V případě negativního výsledku PCR testu v daném rozmezí je možné karanténu zkrátit ze 14 dnů, když je dítě, žák, student, spolupracovník, který podstoupil PCR Test bez klinických příznaků onemocnění COVID -19, na 7 dnů!
 • Pokud osoba (dítě, žák, student či spolupracovník) neabsolvuje PCR test, navrací se do školy nejdříve po 14 dnech, pouze pokud nemá klinické příznaky onemocnění COVID – 19.
 • Žádanka na test je vystavena automaticky po vyplnění sebetrasovacího formuláře nebo ji vystaví registrující dětský lékař či registrující lékař u dospělých/ KHS.

Z trasovacího centra přijde SMS s pokyny pro vyplnění sebetrasovacího formuláře. Pokud je úplně vyplněn sebetrasovací formulář, je žádanka vystavena automaticky, pokud nebudete kontaktováni pracovníky trasovacího centra a žádanka bude vystavena také.

Rezervaci termínu odběru je nutné provést skrze rezervační systém nemocnice Písek nebo na tel. 773 751 644.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však zvýšit hygienická pravidla a sledovat svůj zdravotní stav.

Omlouváme se za komplikace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu zdraví všech osob, nelze postupovat jinak.

KHS Jč kraje ÚP Písek, K. Čapka 2459 tel. 387 712 603


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu testování na onemocnění covid-19. Informace k testování:

 • probíhá v pondělí, popř. první den příchodu do školy (pokud je žák v pondělí nepřítomen)
 • použijeme antigenní testy SEJOY (výtěr z nosu)
 • netestují se ti, kteří jsou očkovaní, prodělali onemocnění covid-19, doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě
 • žáci, kteří se neotestují, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat

Váš souhlas či nesouhlas s testováním vyjádřete prosím opět v žákovské knížce.

Kromě povinného screeningového testování pokračujeme i nadále v pravidelném čtvrtečním testování žáků a zaměstnanců naší školy.

V případě dotazů kontaktujte prosím ředitelku školy. Tel.: 731 494 395

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k vývoji situace jsme se rozhodli jedenkrát týdně testovat žáky i zaměstnance školy kvůli zjištění onemocnění covid-19. Využijeme antigenních testů, které nám dodá poskytovatel Renturi, s. r. o. a které jsou hrazeny pojišťovnou. Testování je tedy pro žáky zcela zdarma a je dobrovolné – proběhne pouze s Vaším souhlasem. Testy jsou neinvazivní, vyhodnocován je vzorek ze slin:

Důležité je, aby 30 minut před testováním dotčené osoby nejedly, nepily, nežvýkaly, nekouřily, jinak mohou být výsledky zkreslené. Testování bude probíhat vždy ve čtvrtek první vyučovací hodinu (poprvé 11. 11. 2021).

V současné době sice nemáme uloženu povinnost testování, přesto k tomuto kroku přistupujeme především z důvodu včasného zachycení nakaženého žáka a minimalizace rozšíření nákazy ve škole i v rodinách. Certifikát o negativitě bude přístupný na portálu ocko.uzis.cz a v aplikaci Tečka, je možné také vyžádat si potvrzení o negativním antigenním testu v papírové podobě.

V případě dotazů kontaktujte prosím ředitelku školy. Tel.: 731 494 395 Děkujeme, že se s námi podílíte na zabezpečení zdraví nejen Vašich dětí – našich žáků!

Vedení školy


Upozornění na změnu ceny stravného od 1. 9. 2021

Upozornění na změnu ceny poplatku za vzdělávání ve ŠD od 1. 9. 2021

Výsledky řízení o přijetí k základnímu vzděláváníNávody


Ostatní


Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková
ředitelka školy
Mgr. Jana Levíčková
zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková
vedoucí učitelka MŠ
Hana Hulešová
vedoucí školní jídelny
To Top