Nepřehlédněte

Aktualizace 26. 1. 2021:

UKONČENÍ POLOLETÍ, VYSVĚDČENÍ, PRÁZDNINY

Výpis z vysvědčení dostanou ve čtvrtek 28. 1. pouze žáci 1. a 2. třídy. Starším žákům výpisy předáme až po jejich návratu do školy. Po skončení online výuky zpřístupníme 28. ledna v systému Bakaláři obsah vysvědčení (webová aplikace – klasifikace – pololetní klasifikace).

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny, na které od 1. února navazují týdenní prázdniny jarní. Pokud se režim vzdělávání od 8. 2. změní, zveřejníme informace na webových stránkách.


Vážení rodiče, zaměstnanci školy, mirovičtí občané, ale hlavně: naši milí žáci!

Když jsem vás na začátku školního roku vítala, mnohé po dlouhé přestávce kvůli jarnímu uzavření škol, netušila jsem, že nás zanedlouho čeká další dlouhé odloučení.

Navzdory mému (a jistě nejen mému) přání, aby celý školní rok plynul v obvyklém režimu, došlo opět k distanční výuce. Náš vlak na trase 2020/2021 odbočil na vedlejší kolej. Na ní se musí všichni – žáci, učitelé i rodiče – potýkat s mnoha neobvyklými těžkostmi a překážkami. Jsem velmi ráda, že naprostá většina vás, žáků, pracuje i v této složité situaci, která je zkouškou vaší samostatnosti, zodpovědnosti, trpělivosti i vůle.

Je tu konec 1. pololetí, čas hodnocení a klasifikace. Známky, které dostáváte na vysvědčení, tentokrát hodnotí nejen vaše výkony, ale také vaši snahu a výše uvedené vlastnosti. V některých případech bude známka také výsledkem podpory a pomoci vašich rodičů, prarodičů či jiných pomocníků v učení. Důležitější než známka je ale fakt, zda jste od září udělali pokrok, zda jste se posunuli vpřed – ať už ve znalostech, dovednostech či pracovních návycích. Věřím, že určitě ano.

Děkuji vám i všem vyučujícím. I pro ně je tato forma výuky náročná, méně příjemná, bez tolik důležité okamžité zpětné vazby, bez tak žádoucího osobního kontaktu. Děkuji také vašim rodičům i veřejnosti za podporu a spolupráci.

Čekají nás pololetní a jarní prázdniny. Nevím, jaký provoz nastane po jejich skončení. Prosím všechny o trpělivost, shovívavost a nezdolný optimismus. Přeji nám všem to nejdůležitější: pevné zdraví.

Za všechny zaměstnance školy vyjadřuji naše pocity: moc se na vás všechny těšíme!!!

Mgr. Jitka Šebková


Aktualizace 15. 1. 2021:

Tříkrálová sbírka

Moc nás mrzí, že se letos nemůžeme zapojit do koledování. Přispíváme tedy do online sbírky. Přidáte se?

Aktuální informace o situaci Tříkrálové sbírky 2021 jsou uvedeny níže uvedených odkazech:

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace/

https://www.dchcb.cz/trikralova-sbirka/

Kasička na peněžní dary čeká na Vaše příspěvky také ve Vinotéce u Jarušky.


Aktualizace 10. 1. 2021:

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí


Aktualizace 29. 12. 2020:

Provoz od pondělí 4. 1. 2021

Mateřská škola

 • běžný provoz za dodržování předepsaných pravidel

Základní škola

Prezenční výuka (denní docházka do školy):         

 • žáci 1. a 2. ročníku (výuka dle běžného rozvrhu s vyloučením sportovních činností a zpěvu)
 • začátek výuky: 8:00 hodin
 • provoz školní družiny v režimu homogenních skupin ráno i odpoledne
 • stravování ve školní jídelně zajištěno
 • zrušen je dopolední pitný režim i prodej svačin ve školním bufetu
 • do vzdělávacích aktivit bude pravidelně zařazován pobyt venku (nutnost vhodné obuvi a teplého nepromokavého oblečení)
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (prosíme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem roušek i sáčků na jejich ukládání).

Distanční výuka (výuka na dálku, tzn. online + offline výuka):    

 • povinná pro žáky 3. – 9. ročníku
 • online hodiny podle rozvrhu, samostudium a plnění úkolů dle zadání vyučujících
 • oběd je možné odebrat v čase 11:15 – 11:30 do jídlonosiče ve školní jídelně, nutné přihlásit se předem u vedoucí školní jídelny

Případné dotazy je možno pokládat telefonicky (731 494 395), nebo na e-mailovou adresu zsmirovice@zsmirovice.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci, prosíme všechny žáky i rodiče o trpělivost a zodpovědnost. Pokud máte problém, dotaz, nejasnost…kontaktujte konkrétního vyučujícího. Situace je velmi náročná pro nás všechny, snažme se prosím tuto těžkou dobu ustát s rozvahou a se ctí.

Jitka Šebková


Výsledky ankety - distanční výuka

Děkujeme všem respondentům za vyplnění ankety. Slibovali jsme si sice větší účast, ale i tak nás Váš zájem o dění ve škole moc těší. Stejně jako to, že se v názorech na distanční výuku většinově shodujeme.


Všechny aktualizace v souvislosti s covid-19 najdete zdeNávody


Více informací
Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková

ředitelka školy

Mgr. Jana Levíčková

zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková

vedoucí učitelka MŠ

Hana Hulešová

vedoucí školní jídelny

To Top