Nepřehlédněte


Provoz školy od pondělí 17. 5. 2021

Mateřská škola - beze změn. Otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Děti nemusí nosit ochrannou roušku.

Základní škola

 • žáci I. stupně ve škole bez rotací (tzn. ve škole jsou všechny třídy); testování – 1x týdně (v pondělí, popř. první den přítomnosti)
 • žáci II. stupně ve škole rotačně (tzn. ve škole 8. + 9. třída, 6. + 7. třída distanční výuka); testování – 2x týdně (pondělí a čtvrtek, popř. první den přítomnosti ve škole)
 • výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu (i odpolední vyučování)
 • žáci musí používat jako ochranný prostředek k ochraně úst a nosu roušku
 • sportovní činnosti konané venku jsou povoleny

Školní družina - provoz družiny (i ranní) v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních skupin

Školní kuchyně - strava pro děti z MŠ a obědy pro žáky ZŠ jsou zajištěny, v případě nepřítomnosti se odhlašujte dle platných pravidel

Děkujeme všem za respektování pokynů.

Vedení školy


Provoz školy od pondělí 10. 5. 2021

Mateřská škola - otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Děti nemusí nosit ochrannou roušku.

Základní škola

 • Rotační výuka pro žáky I. i II. stupně – podle běžného rozvrhu (včetně odpoledního vyučování)
 • lichý týden (od 10. 5.) – ve škole 1., 2., 5., 6., 7. třída
 • sudý týden (od 17. 5.) – ve škole 3., 4., 8., 9. třída
 • žáci I. stupně se testují jednou týdně - v pondělí
 • žáci II. stupně se testují dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek
 • žáci musí používat jako ochranný prostředek k ochraně úst a nosu roušku
 • sportovní činnosti konané venku jsou povoleny

Školní družina - provoz družiny (i ranní) v homogenních skupinách

Školní kuchyně - strava pro děti z MŠ a obědy pro žáky ZŠ jsou zajištěny, v případě nepřítomnosti odhlašujte obědy dle platných pravidel

Děkujeme všem za respektování pokynů.

Vedení školy


Testování od 26. 4.

Pro další testování obdrží naše škola testy Singclean. Postup je trochu odlišný, zhlédněte proto video:


Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání


Provoz školy od pondělí 12. 4. 2021

1. fáze rozvolnění umožňuje osobní přítomnost:

 • v dětem, které mají předškolní vzdělávání povinné (nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu)
 • v žákům I. stupně rotačně (žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku):
 • lichý týden (od 12. 4.) – ve škole 1., 2., 5. třída
 • sudý týden (od 19. 4.) – ve škole 3., 4. třída
 • v žákům II. stupně na skupinových konzultacích (max. 6 žáků ohrožených školním neúspěchem, popř. konzultace pro žáky 9. třídy při přípravě na přijímací zkoušky)
 • v ŠD provoz družiny (i ranní) v homogenních skupinách

Obědy jsou pro přihlášené děti zajištěny ve školní jídelně, v případě nepřítomnosti odhlašujte obědy dle platných pravidel.

Testování žáků a zaměstnanců je povinné

Případné dotazy zodpovíme telefonicky (731 494 395).

vedení školy


Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Výsledky řízení o přijetí k základnímu vzdělávání


Rozvrhy tříd od 4. 1. 2021

Všechny aktualizace v souvislosti s covid-19 najdete zdeVýsledky ankety - distanční výuka

Děkujeme všem respondentům za vyplnění ankety. Slibovali jsme si sice větší účast, ale i tak nás Váš zájem o dění ve škole moc těší. Stejně jako to, že se v názorech na distanční výuku většinově shodujeme.


Návody


Ostatní

Více informací
Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková

ředitelka školy

Mgr. Jana Levíčková

zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková

vedoucí učitelka MŠ

Hana Hulešová

vedoucí školní jídelny

To Top