Nepřehlédněte

Aktualizace 23. 10. 2020:

Jak mohu pomoci já?


Aktualizace 14. 10. 2020: 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


Aktualizace 13. 10. 2020: 

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 13. 10. končí střídavá výuka pro II. stupeň, od středy 14. 10. přecházejí všechny třídy na povinnou distanční výuku – osobní přítomnost žáků v ZŠ je zakázána. Materiály a domácí úkoly budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři, popř. po domluvě s vyučujícími jinou formou. Online výuka (aplikace MS Teams - návod k použití) se uskuteční podle přiložených rozvrhů. Obědy pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, jsou odhlášeny, ale je možné si je přihlásit a odebrat za dotovanou cenu u dveří školní kuchyně (vchod od školního pozemku) denně v čase 11.15 – 11.30 hodin.

Tento režim by měl trvat do pátku 23. 10. V týdnu 26. – 30. října nebude probíhat žádná výuka, jsou pětidenní covidové prázdniny. Při zlepšení epidemiologické situace by se škola měla pro žáky otevřít v pondělí 2. listopadu.

Provoz mateřské školy se nemění.

Online výuka:


Aktualizace 9. 10. 2020: 

Milí žáci, vážení rodiče,

z důvodu krizových opatření vlády zavádíme v následujících dvou týdnech střídavou výuku pro II. stupeň ZŠ (harmonogram níže). Ze stejných důvodů jsou do odvolání zrušeny všechny zájmové kroužky. Režim pro mateřskou školu a I. stupeň ZŠ se nemění.

Ve dnech 26. a 27. října je zakázána osobní přítomnost žáků v základních školách - jsou to dny volna, ve kterých nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci!


Aktualizace 9. 9. 2020: 

Vážení žáci, rodiče a zaměstnanci školy,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 10. 9. 2020 máme povinnost nosit roušku ve všech společných prostorách základní školy (především chodby a záchody). V mateřské škole mají výjimku z této povinnosti pouze děti a zaměstnanci.

Prosím, zajistěte si dostatek roušek, ve škole máme k dispozici jen velmi omezený počet.

Rodiče, vybavte prosím své děti rouškou a sáčkem na její odložení (nejlépe 2 ks). 

Vstup do budovy školy je od 10. 9. 2020 povolen pouze v roušce!

Mimořádné opatření je v platnosti do odvolání, více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Novým mimořádným opatřením je zavedena povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky na 2. stupni ZŠ ve všech vnitřních prostorách školy včetně učeben (vyjma vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – např. zpěv, tělocvik).


Návody


  • Kurzy anglického jazyka
  • Ministerstvo školství: Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru
  • Upozornění pro zákonné zástupce žáků základní školy: Naše škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. To znamená, že každý žák má (podle aktuálních pravidel) nárok tyto produkty zdarma: neochucené mléko 2 ks za měsíc, ovoce nebo zelenina (podle druhu závozu) 1krát za týden. Více na stránce Projekty
  • Připravili jsme pro vás ELEKTRONICKOU VERZI OMLUVENKY. e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. z důvodu nemoci).
  • Naše škola je zapojena do projektu Didaktika pro kyberprostor a Celé Česko čte dětem

Více informací
Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková

ředitelka školy

Mgr. Jana Levíčková

zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková

vedoucí učitelka MŠ

Hana Hulešová

vedoucí školní jídelny

To Top