Nepřehlédněte


Vážení rodiče, milí žáci,
se začátkem školního roku vám opět zasíláme nabídku kroužků na školní rok 2023/2024. Kroužky
budou probíhat pod záštitou DDM Milevsko a od letošního roku bude zavedena jednotná cena na celý
školní rok, a to 500,- Kč za kroužek. Peníze budou strženy z Vašeho vkladu ve školní on-line
pokladně.
Kroužky začnou první říjnový týden (pokud bude dostatečný počet zájemců).
Vyplněné přihlášky vraťte, prosím, co nejdříve.
Na setkání s Vašimi dětmi se těší vedoucí kroužků.

Nabídka kroužků


Připravili jsme pro vás:

  • Elektronická verze omluvenky - e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. z důvodu nemoci).
  • Elektronická schránka důvěry - je k dispozici pro žáky, zákonné zástupce i zaměstnance – můžete nám napsat své připomínky, náměty či stížnosti nebo žádosti o podporu a pomoc. Budeme se jimi zabývat a podle možností je řešit co nejdříve.

Slovo ředitelky školy k zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče a hosté, kolegyně, kolegové, vážený pane starosto,

letošní prázdniny byly o trochu delší než obvykle, přesto jsou dnes již minulostí. Devět odpočinkových týdnů uplynulo a dnes, 4. září, Vás vítám v novém školním roce 2023/24 v naší škole!

Zatímco si někteří užívali zaslouženého prázdninového odpočinku, jiní pilně a pečlivě připravovali prostředí školy pro její další činnost. Díky tomu se můžeme radovat ze dvou nainstalovaných interaktivních projektorů v 5. a 7. třídě; v těchto učebnách je také položeno nové linoleum. Prostor šaten v přízemí neuvěřitelně „prokoukl“ – přispělo k tomu odstranění klecových přepážek, stavební i malířské práce, a hlavně nové barevné skříňky. Ty jsou určeny našim nejmladším školákům, protože umožňují sezení při přezouvání. Doufám, že také páťákům se jejich třída vybavená novým nábytkem líbí. Děti z družiny jistě potěší houpačka se skluzavkou a domeček pro ukládání pomůcek, které na ně čekají na školním dvoře. Na zahradě mateřské školy stojí zase dva altánky, aby poskytly stín pro venkovní aktivity dětí. Podstatnou část finančních nákladů na tyto novinky poskytl náš zřizovatel – město Mirovice, kterému děkujeme za přízeň a podporu.

V nastávajícím školním roce nastartujeme výuku podle upravených školních vzdělávacích programů – hlavní změnou je rozšířená informatika, kterou se žáci budou učit od 4. do 9. ročníku. S nadějí očekáváme výsledky práce žáků v povinně volitelném předmětu školní časopis. Drobné změny zaznamenal také náš školní řád a úplnou novinkou je zřízení elektronické schránky důvěry. Vše naleznete na webových stránkách školy.

Za malý zázrak považuji získání souhlasu s navýšením kapacity školní družiny – teď se do ní bez obav mohou přihlašovat všichni žáci I. stupně, včetně starších dojíždějících.

Začínáme s vědomím, že i na naší malé škole se dají dělat velké věci: bombastické překvapení nám totiž přichystal žák 5. třídy Jan Soukeník. Ten odjede už za dva dny na republikové finále odznaku všestrannosti do Brna. Svými výkony se totiž probojoval mezi 24 nejlepších ve své kategorii. Honzíku, užij si ty tři dny, které strávíš v moravské metropoli. Čeká tě jistě nabitý program, skvělá atmosféra, setkání se známými sportovci; poznáš nová místa a získáš nové zkušenosti. Je lhostejné, jak se umístíš v pořadí závodníků - pro nás jsi hrdina už teď! Věřím, že tvůj úspěch bude motivací pro všechny ostatní žáky.

Nejvíce motivace a těšení naplňuje dnes zřejmě 1. třídu. Aby také ne – vždyť být poprvé ve škole jako opravdový žák – to je velmi významná životní událost. Milí prvňáčkové, vítám vás tady a přeji vám, abyste do školy chodili rádi a s chutí. Tohle přání směřuje ostatně i ke všem starším žákům a také k zaměstnancům. Ať nikdo z nás nezapomíná, že pracujeme nejen hlavou, ale i srdcem. Rozumem a citem se budou jistě řídit deváťáci při rozhodování o výběru své budoucí životní cesty. Hodně štěstí ve vašem posledním školním roce na základní škole!

Kromě opětovného zapojení do sportovních soutěží nás v letošním školním roce čekají mimo výuku i obvyklé kurzy plavání a lyžování, škola v přírodě a tradiční akce pro veřejnost, jakými jsou například lampionový průvod, Bazárek, vánoční a velikonoční prodejní výstavy, vystoupení na jarmarku… Těšíte se? Já ano! Snad vás alespoň trochu nakazím…

Stejně nám všem, natěšeným i otráveným, nezbývá nic jiného, než skočit rovnýma nohama do školního roku 2023/2024. Ať je celý hezký!

Mgr. Jitka Šebková – ředitelka ZŠ a MŠ MiroviceNávody


Ostatní


Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková
ředitelka školy
Mgr. Jana Levíčková
zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková
zástupkyně ředitelky pro MŠ
Hana Hulešová
vedoucí školní jídelny

Více informací

Co nového na Facebooku

Více z Facebooku

Akce základní školy


Školní rok 2022/2023
Více z akcí základní školy

Akce mateřské školy


Školní rok 2022/2023
Více z akcí mateřské školy

Akce školní družiny


Školní rok 2022/2023
Více z akcí školní družiny
To Top