Nepřehlédněte


Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne v budově ZŠ Mirovice

 • formální (bez účasti dítěte):
  • čtvrtek 13. 4. od 15:00 do 16:00 hodin,
  • pátek 14. 4. od 10:00 do 12:00 hodin;
 • motivační (s účastí dítěte):
  • pátek 14. 4. od 13.00 do 17.00 hodin,
  • sobota 15. 4. od 8.30 do 10.30 hodin.

Kritéria přijetí: dítě je způsobilé pro plnění povinné školní docházky.
Počet dětí, které je možno přijmout: 30 (otevřeme jednu třídu)

K zápisu se dostaví děti, které:

 • k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tzn. narozené 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017),
 • mají odklad povinné školní docházky z loňského roku,
 • popř. ty, které dosáhnou 6 let věku do 30. 6. 2024 (nutno doložit doporučení).

Zákonní zástupci přinesou k zápisu:

 • svůj občanský průkaz (popř. jiný průkaz totožnosti)
 • rodný list dítěte

Cizí státní příslušníci předloží průkaz totožnosti, průkaz totožnosti dítěte, popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky dítěte, musíte tak učinit písemně v době zápisu, žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa (možno i později).

Vážení rodiče,
zapište prosím své dítě do online časového harmonogramu pro zápis
na webových stránkách školy
(nejprve nutno vybrat událost). Předejdeme tak nepříjemnému a dlouhému čekání. Děkujeme!

Oznámení o zápise dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Žádost o odklad povinné školní docházky

Online rezervace pro zápis


Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 24.3.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Hlasujte na https://schoolsunited.cz/hlasovani/30fb9502


Milá školo,

přihlížíš už 12 desetiletí, jak se z malých dětí stávají slečny a mladíci. Vytváříš důležité podmínky pro jejich učení, jsi pro ně motivací i místem pro kamarádství. Tvými vstupními dveřmi procházeli mnozí z našich rodičů, prarodičů, praprarodičů a snad i prapraprarodičů. Ačkoli se doba mění, Ty zůstáváš. Zažila jsi dvě světové války, dobu socialismu i čas sametové revoluce, nástup počítačové techniky a proběhlé události i změny. 120 let je pro nás, obyčejné smrtelníky, úctyhodné stáří. Ty jsi však dáma v nejlepších letech a máš před sebou ještě dlouhou budoucnost.

K Tvým kulatým narozeninám Ti přejeme

 • abys dokázala udržet krok s dobou;
 • abys krásněla zvnějšku i zevnitř;
 • aby se na Tebe a do Tebe těšily všechny děti, žáci i zaměstnanci;
 • aby Tě po devíti letech školní docházky opouštěli vzdělaní, pracovití a čestní mladí lidé;
 • aby na Tebe a na školní zážitky vždy rádi vzpomínali nejen Tví absolventi;
 • aby se k Tobě všichni chovali slušně, s úctou a s respektem. Máš právo zlobit se na ty, kteří z hlouposti či z nevychovanosti ničí Tebe nebo Tvé zařízení – uchovej si prosím naději, že i oni snad jednou zmoudří;
 • základní školo, mirovická chloubo, nedej zaostávat nám ni budoucím!

Tví žáci, absolventi a příznivci


Informace o infekčních onemocněních:

Lyžařský výcvikový kurz 2023

Nabídka doučování pro školní rok 2022/2023

Upozornění na změnu ceny stravného ve školní jídelně od 1.9.2022Návody


Ostatní

 • Pribehynasichsousedu.cz - Koukněte se, tohle se nám opravdu povedlo!
 • Ombudsman dětem - Napiš ombudsmanovi nebo jeho zástupkyni v případech, kdy máš potíže s nějakým úřadem, zacházejí s tebou jinak než s ostatními dětmi (například pro tvou barvu pleti, náboženství, zdraví, pohlaví či zemi, z níž pocházíš) nebo máš problémy například v dětském domově.
 • Kurzy anglického jazyka
 • Upozornění pro zákonné zástupce žáků základní školy: Naše škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. To znamená, že žák I. stupně má (podle aktuálních pravidel) nárok tyto produkty zdarma: neochucené mléko 2 ks za měsíc, ovoce nebo zelenina (podle druhu závozu) 1krát za týden. Více na stránce Projekty
 • Připravili jsme pro vás ELEKTRONICKOU VERZI OMLUVENKY. e-Omluvenka slouží k omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. z důvodu nemoci).
 • Naše škola je zapojena do projektu Didaktika pro kyberprostor a Celé Česko čte dětem

Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková
ředitelka školy
Mgr. Jana Levíčková
zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková
zástupkyně ředitelky pro MŠ
Hana Hulešová
vedoucí školní jídelny

Více informací

Co nového na Facebooku

Více z Facebooku

Akce základní školy

Více z akcí základní školy

Akce mateřské školy

Více z akcí mateřské školy

Akce školní družiny


Školní rok...

Více z akcí školní družiny
To Top