Nepřehlédněte


Vážení rodiče, na naší škole se vyskytl případ onemocnění covid-19.

PCR test potvrdil pozitivitu u jednoho žáka, v karanténě jsou proto všichni žáci 5. třídy a paní asistentka. Paní učitelky do karantény nemusí, neboť jsou očkované.

Karanténa se nařizuje na 14 dnů včetně. V našem případě to znamená, že děti se mohou vrátit do školy (pokud nebudou vykazovat žádné příznaky onemocnění) ve čtvrtek 4. 11. 2021. Pokud se dítě prokáže negativním PCR testem, může do školy přijít hned po podzimních prázdninách, tj. od 1. 11. 2021. Na PCR test se musíte objednat – online, po domluvě s dětským lékařem nebo s pracovníkem KHS.

Výuka bude probíhat ve škole pro přítomné děti (s negativním výsledkem PCR testu). Děti v karanténě se budou vzdělávat offline (úkoly budou zadávány přes aplikaci Bakaláři).

Pokud je dítě v karanténě, rodiče do karantény nenastupují.

Všechna karanténní opatření činíme podle pokynů hygienické stanice.

Buďme k sobě ohleduplní a nechoďme nemoci naproti. Rozhodnutí jsou jen na nás.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy


Nabídka kroužků – 2021/2022


Doučování

Vážení rodiče,

do konce kalendářního roku budeme poskytovat všem zájemcům z řad našich žáků bezplatné hodiny doučování, jejichž hlavním smyslem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v loňském a předloňském školním roce. Řídíme se Národním plánem doučování, který připravilo MŠMT. V naší škole se jedná o skupinové či individuální doučování zaměřené na stěžejní předměty: český jazyk, matematika a anglický jazyk. V případě potřeby lze iniciovat doučování i v jiných předmětech. Na doučování se žáci hlásí třídnímu učiteli – přihláškou v žákovské knížce.

Nabídka pro jednotlivé ročníky:

Děkujeme za spolupráci a věříme, že nabídku využijete.    

Vedení školy


Upozornění na změnu ceny stravného od 1. 9. 2021

Upozornění na změnu ceny poplatku za vzdělávání ve ŠD od 1. 9. 2021

Výsledky řízení o přijetí k základnímu vzděláváníNávody


Ostatní


Vedení školy

Mgr. Jitka Šebková
ředitelka školy
Mgr. Jana Levíčková
zástupkyně ředitelky

Alena Dvořáková
vedoucí učitelka MŠ
Hana Hulešová
vedoucí školní jídelny

Více informací

Co nového na Facebooku

Více z Facebooku

Akce základní školy

Více z akcí základní školy

Akce mateřské školy


Školní rok 2020/2021

Více z akcí mateřské školy

Akce školní družiny


Školní rok 2020/2021

Více z akcí školní družiny
To Top